Wednesday, October 17, 2007

FW: Suggestie - balascopy

Pattern mining and association rules may be an interesting step towards
better understanding hidden relationships in complex systems. But will it
hold for complex social systems?

Method is Pattern Mining* supported by relationships and
characterization of relationships (interesting! - on what is the
characterisation of relationships based?
Author refers to Relonics, agree would be great to see it.)

Software based on C++.

*Pattern mining is the task of finding existing patterns in data. In
this context patterns often means association rules**. The original
motivation for searching association rules came from the need to analyze
supermarket transaction data, that is, to examine customer behaviour in
terms of the purchased products. For example, an association rule "beer
=> chips (80%)" states that four out of five customers that bought beer
also bought chips. (wikipedia)

**association rule learners are used to discover elements that co-occur
frequently within a data set[1] consisting of multiple independent
selections of elements (such as purchasing transactions), and to
discover rules, such as implication or correlation, which relate
co-occurring elements. Questions such as "if a customer purchases
product A, how likely is he to purchase product B?" and "What products
will a customer buy if he buys products C and D?" are answered by
association-finding algorithms (wikipedia)


Initial thoughts:
- suggests ability to measure parameters of complex social systems.
- to measure complex social systems such as Cape Flats need to get as
close as possible to the "heart", not proxy indicators, but real ones.
Roel's collective consciousness??
- looks as if pattern mining software should be readily available, at
least if a C++ approach is the only bottleneck it can be dealt with.

References:

T. Menzies, Y. Hu, "Data Mining For Busy People." IEEE Computer, October
2003, pgs. 18-25

Kvitash VI. Relonics languages for systems information modeling.
Proceedings of the IASTED International Conference Modeling
and Simulation, Marina del Rey, CA, May 13-15, 2002:
385-6.

Het is maar een idee, maar soms is het ongerijmde de oplossing.
We zijn als CCG de laatste tijd in contact met een club in de US naar
aanleiding van een speciale analyse techniek die ontwikkeld is door
Vadim
Kvitash (een immunoloog). Hij is de grondlegger van de balascopie (zie
bijlage). Dit is een methode om aan de hand van patroonherkenning een
analyse te maken van verschillende parameters van een complex systeem.
Middels deze analyse kan gewerkt worden aan een optimalisering van het
systeem. De software die hij hiervoor heeft ontwikkeld leent zich voor
veel
meer dan alleen het analyseren van 12 bloedwaarden bij de mens.
Misschien biedt deze methode mogelijkheden om diverse systeem parameters
van
het Cape Flat probleem te analyseren en mogelijk te experimenteren op
papier
wat de meest optimale balans binnen het systeem kan opleveren.
Het is maar een gedachte die vanmorgen door mijn hoofd schoot. Misschien
ondergraaf je het direct, maar dan hebben we er in elk geval naar
gekeken.

Ook het artikel " Relonics Tools for Systems Information Modelling", dat
ik
overigens nog niet heb, spreekt m.i. tot de verbeelding.
Ik ben benieuwd of je er wat in ziet.

No comments: